Samen met onze leden en klanten ondersteunen wij van harte de initiatieven en activiteiten van mensen die zich actief inzetten voor anderen die een naaste helpen of verzorgen. In onze regio geven zij samen betekenis aan de inhoud van de waardevolle verbinding dichtbij en de onbaatzuchtige zorg voor een naaste.

Niet voor jezelf alleen leven is ook de basis van onze coöperatie. In 1815 verenigde agrariërs zich om de brandrisico’s voor hun boerderijen met elkaar te dragen en zo ontstond de eerste brandwaarborgmaatschappij. Twee eeuwen later is het onderling delen van risico’s nog steeds de essentie van onze huidige coöperatie en is omzien naar een ander onverminderd actueel.

Daarom zijn wij trots op de deelnemers van 'Niet voor mezelf alleen' en de maatschappelijke betekenis die hun inzet vandaag in Friesland heeft. Het helpt ons invulling geven aan samen zorg je het beste voor jezelf!

Univé Dichtbij
Abe Lenstra Boulevard 2
8448 JB Heerenveen

Bezoek de verschillende websites in Friesland: