Nietvoormezelfalleen.nl is een initiatief van Coloci, een maatschappelijke platform met een sterke visie op het maken van verbinding in de samenleving en het creëren van meer onderling vertrouwen tussen mensen, solidariteit en saamhorigheid.

Door middel van zelf geïnitieerde projecten en experimenten is kennis opgedaan over uitgangspunten en randvoorwaarden van een nieuwe infrastructuur voor zelfvoorziening en gemeenschapsvorming

Dit heeft onder andere geleid tot een reeks unieke door bewoners 
/ cliënten / burgers communty netwerken.
Deze hebben als kenmerk dat zij voor de gebruikers gratis zijn buitengewoon eenvoudig in het gebruik, interactief, privacy waarborg kennen en steunen op de kennis en ervaringen van andere gebruikers in de betreffende netwerken. En in alle gevallen is het gebruik dienstbaar aan meer fysieke ontmoetingen, activiteiten en verbinding tussen mensen dichtbij en vertrouwd. Deelnemers worden vooral ondersteund in mogelijkmaken van hun eigen collectief doel.


In 2012 ontving de toepassing erkenning van de Verenigde Naties als toekomst voorbeeld van een platform voor nieuw coöperatief samenwerken en open sociaal netwerk. 

Alleen wat mensen inhoudelijk verbindt en de context waarbinnen men met elkaar wil omgaan staan centraal. Voor het gebruik van het platform worden geen persoonlijke gegevens gevraagd of verzameld en worden deelnemers daar ook niet toe aangezet.

Het zijn enkele unieke vindingen  die tegenovergesteld zijn aan alle reguliere online communicatie media. Hierdoor komt de inhoud en privacy weer in handen van de deelnemer zelf en is deze, de beheerder of het platform zelf geen ''prooi'' van derden.

Het beschikbaar stellen van kennis en platform voor zelfvoorziening gebeurd alleen met hulp van organisaties die:

  • deze nieuwe uitgangspunten omarmen en willen leren kennen
  • zich willen verbinden aan een faciliteit die ‘non-profit’ is
  • zelf niet het woord willen nemen of richting geven in het medium,
  • zelfs niet met een logo
  • betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van betere hulpverlening in de samenleving
  • willen kennismaken met de uitgangspunten van zelfvoorziening en impact van deze maatschappelijke ontwikkeling in relatie met de innovatie van de eigen organisatie.
Nietvoormezelfalleen.nl is mede mogelijk gemaakt door Univé verzekeringen. Omdat het als van nature past bij de belofte en waarden van de coöperatieve vereniging en omdat het de duurzame en betrokken samenleving zichtbaar maakt.