Bij iedere aanvraag voor het gebruik van Niet voor mezelf alleen wordt vooraf een verkenning gedaan naar het idee, het doel, de eigen motivatie en die van de beoogde doelgroep, mensen uit de buurt of wijk, de omstandigheden en mogelijkheden.

Deze verkenning komt neer op het overleggen van de volgende vragen:
  • vertel iets over je initiatief, bijvoorbeeld activiteit met naastenzorg, je buurt, wijk, leden, relaties…
  • wat wil je hier hiermee bereiken of realiseren?
  • waarom jij, wat is jou motief?
  • wie wil je bereiken of betrekken?
  • hoeveel mensen zijn dat en zijn ze verschillend van elkaar?
  • wat zou je deze mensen willen ‘beloven’ en is dat voor
  • iedereen hetzelfde of een beetje anders?
  • waarom denk je dat deze mensen mee zouden willen doen?
  • We vragen de deelnemers hier geen groots huiswerk van te maken; een eerste aanzet is voldoende.

Het Niet voor mezelf alleen team komt daarna terug met een idee en plan voor uitvoering.