Uit vrije wil je naasten helpen is niet altijd een keuze. Wanneer je omgeving je in je waarde laat en je zo nodig ondersteunt, kan het jou en anderen goed doen. Dat geldt natuurlijk voor iedereen die vrijwillig een ander helpt en daarmee aan het levensgeluk van een ander.

Niet voor mezelf alleen is een maatschappelijk initiatief voor mensen die zich actief inzetten voor anderen die een naaste helpen of verzorgen. Door met elkaar activiteiten in de buurt of woonplaats te organiseren of deze begeleiden.

Niet voor mezelf alleen leert hoe je dit samen voor elkaar krijgt en waarom anderen ook vrijwillig mee doen.

Daarbij krijg je de beschikking over een eigen website. Deze is eenvoudig in gebruik waardoor iedereen kennis kan maken met uw doel en activiteiten dichtbij, gemakkelijk in contact kan komen en met je meedoet.

Niet voor mezelf alleen is een non-profit initiatief. Aan deelnemers wordt geen vergoeding gevraagd of verplichting opgelegd.

Samen vormen de deelnemers een onafhankelijk lokaal netwerk van vertrouwde en nieuwe verbanden die allemaal van menselijk belang zijn.