Over deze site
MANTELZORGKRANT 6.....................september 2016
 
Over deze site
REDAKTIELEDEN GEZOCHT!

REDAKTIELEDEN GEZOCHT!

Door drukke werkzaamheden, o.a. mantelzorg, stoppen twee van de drie redaktieleden van deze webkrant.
​Heeft u interesse om af en toe een bijdrage te leveren aan "Mantelzorg Súdwest-Fryslân", meldt u zich dan aan op mantelzorgswf@ziggo.nl .

 
Financiën
PGB-BETALING AAN MANTELZORGERS

"PGB-BETALING AAN MANTELZORGERS."

Er is nogal wat te doen rond het betalen uit een PGB (Persoonsgebonden Budget) aan familieleden van een chronisch zieke, gehandicapte naaste. Het tv-programma De Monitor besteedt er ook aandacht aan.
Wat is er aan de hand?.

 
Algemeen
MANTELZORG IN ZORGINSTELLINGEN

Tekst aangepast: januari 2016

Mantelzorg in zorginstellingen niet verplichten maar verlichten.

Opname in een instelling is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van zowel de cliënt als de partner/familie. Als iemand wordt opgenomen in een zorginstelling houden de mantelzorgtaken vaak niet op.Ze worden alleen anders.


Bovendien doen zorginstellingen vaker dan voorheen een beroep op familieleden om meer taken op zich te nemen.

Met het verplichten van mantelzorg, dat sommige zorginstellingen willen doen, slaan zorginstellingen een totaal verkeerde weg in.
De enig juiste benadering is een mantelzorgbeleid op vrijwillige basis en in goed overleg. De zorg wordt daar beter van en het welzijn van de cliënten en mantelzorgers neemt toe.

Arjen Kuiper
 
Algemeen
WAARDEREN

'Tegeltjeswijsheid'

DE BESTE WAARDERING DIE JE KAN GEVEN AAN 
EEN MANTELZORGER 
IS HERKENNING EN ERKENNING VAN
EN AANDACHT VOOR 
DE MANTELZORGER
ALS WAARDEVOLLE MEDE-ZORGVERLENER 
DIE OOK
ZIJN/HAAR EIGEN ONDERSTEUNINGSVRAGEN KAN HEBBEN.

Petra en Sjoerd
 
 
Uit de praktijk
IK ZORG VOOR JOU 3

Aan de redactie van Mantelzorg Súdwest-Fryslân.

Van de serie "Ik zorg voor jou" heb ik nu een aantal uitzendingen gezien. Mijn vrouw en ik zijn zelf mantelzorger. We verzorgen ons kind met syndroom van Down.
(vervolg van de brief en reactie van de redactie zie "meer">)

Dirk
 
 
Werk en mantelzorg
WAAROM MANTELZORGVRIENDELIJK BELEID?


10 X WAAROM

Wat levert mantelzorgvriendelijk beleid op?

Een van de misvattingen is dat mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid veel geld en tijd kost. Mantelzorgvriendelijk beleid is echter onderdeel van bestaand personeelsbeleid en thema's als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), goed werkgeverschap, verzuim- en inzetbaarheidsbeleid. 

De extra kosten zijn vaak minimaal.
De investering betreft voornamelijk tijd. Vaak is een mantelzorger al geholpen met betrekkelijk 'simpele' oplossingen die weinig of geen geld kosten. 
Sommige oplossingen kosten wel geld, maar de baten zijn vaak veel groter.

Wytze
 
Laden...